top of page

TAK 

För att få en offert på en Takstege/Takbrygga skicka in 

 

- Längden på stegen 

- Längd på Ev. takbrygga

- Typ av tak

- Om du har tät bördning

- Om du vill ha glidskydd

- Färg

- Ev. platform 

 

Till fabian@gutamaletbygg.se samt dina uppgifter.

bottom of page