top of page

Morsø 7800-serien kännetecknas bland annat av en stor brännkammare med en exceptionellt god prestanda. Komfortabi