top of page

Policy

Senast uppdaterad: 2024-02-06

Vi på Gutamålet Bygg & Konsult AB värnar om din integritet och strävar efter att skydda och respektera dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR).

Insamling av personuppgifter:

När du använder vår hemsida och gör inköp av våra produkter, kan vi komma att samla in och behandla vissa personuppgifter från dig. Dessa uppgifter kan inkludera namn, kontaktinformation, leveransadress och betalningsinformation.

Syfte och laglig grund för behandling:

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera våra tjänster samt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund. 

Lagring och säkerhet:

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan eller enligt kraven i tillämplig lagstiftning. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och skyddas mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller skada.

Dela med tredje part:

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke. Dina uppgifter kan dock delas med våra betrodda tjänsteleverantörer och underleverantörer som bistår oss med att tillhandahålla våra tjänster och genomföra dina beställningar.

 

Dina rättigheter:

Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, rättelse av, eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot eller begränsa vår behandling av dina uppgifter samt att begära överföring av dina uppgifter till en annan organisation. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på info@gutamaletbygg.se

Ändringar i vår dataskyddspolicy:

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra vår dataskyddspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida och träder i kraft omedelbart efter publicering.

Vi uppskattar ditt förtroende och försäkrar dig om att vi strävar efter att hantera dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Tack för att du väljer oss på Gutamålet Bygg & Konsult AB 

bottom of page